เอิร์น เดอะสตาร์

ระยะห่างของคนหมดใจ คือระยะทำใจของคนถูกทิ้ง – เอิร์น เดอะสตาร์

ฟังเพลงใหม่ เพลงละคร เนื้อเพลง MV เพลง ระยะห่างของคนหมดใจ คือระยะทำใจของคนถูกทิ้ง – เอิร์น เดอะสตาร์ เพลง : ระยะห่างของคนหมดใจ คือระยะทำใจของคนถูกทิ้ง ศิลปิน :  เอิร์น เดอะสตาร์ อัลบั้ม
Read More

นะคะ…รอหน่อย – เอิร์น เดอะสตาร์

ฟังเพลงใหม่ เพลงละคร เนื้อเพลง MV เพลง นะคะ…รอหน่อย – เอิร์น เดอะสตาร์ เพลง : นะคะ…รอหน่อย ศิลปิน : เอิร์น เดอะสตาร์ อัลบั้ม : เอิร์น
Read More

เอิร์น เดอะสตาร์ ชุดที่ 5 อยู่ก็เจ็บจบก็เหงา

ฟังเพลงใหม่ล่าสุดฮิตๆ เนื้อเพลง MV เพลง ชุดที่ 5 อยู่ก็เจ็บจบก็เหงา เอิร์น เดอะสตาร์ เพลง : รายชื่อเพลงใหม่ ชุดที่ 5 อยู่ก็เจ็บจบก็เหงา ศิลปิน : เอิร์น เดอะสตาร์
Read More

อย่าพูดถ้าเธอไม่รู้สึก – เอิร์น เดอะสตาร์

ฟังเพลงใหม่ล่าสุดฮิตๆ เนื้อเพลง MV เพลง อย่าพูดถ้าเธอไม่รู้สึก – เอิร์น เดอะสตาร์ เพลง : อย่าพูดถ้าเธอไม่รู้สึก ศิลปิน : เอิร์น เดอะสตาร์ อัลบั้ม : ชุดที่ 5
Read More

ไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้ง – เอิร์น เดอะสตาร์

ฟังเพลงใหม่ล่าสุดฮิตๆ เนื้อเพลง MV เพลง ไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้ง – เอิร์น เดอะสตาร์ เพลง : ไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้ง ศิลปิน : เอิร์น เดอะสตาร์ อัลบั้ม : ชุดที่ 5
Read More

คนที่เธอขาดไม่ได้ ใช่ฉันหรือเปล่า – เอิร์น เดอะสตาร์

ฟังเพลงใหม่ล่าสุดฮิตๆ เนื้อเพลง MV เพลง คนที่เธอขาดไม่ได้ ใช่ฉันหรือเปล่า – เอิร์น เดอะสตาร์ เพลง : คนที่เธอขาดไม่ได้ ใช่ฉันหรือเปล่า ศิลปิน : เอิร์น เดอะสตาร์ อัลบั้ม :
Read More

ได้สบตาดีกว่านั่งคิดถึง – เอิร์น เดอะสตาร์

ฟังเพลงใหม่ล่าสุดฮิตๆ เนื้อเพลง MV เพลง ได้สบตาดีกว่านั่งคิดถึง – เอิร์น เดอะสตาร์ เพลง : ได้สบตาดีกว่านั่งคิดถึง ศิลปิน : เอิร์น เดอะสตาร์ อัลบั้ม : ชุดที่ 5
Read More

หาที่ไหนช่วยบอกเถอะ – เอิร์น เดอะสตาร์

ฟังเพลงใหม่ล่าสุดฮิตๆ เนื้อเพลง MV เพลง หาที่ไหนช่วยบอกเถอะ – เอิร์น เดอะสตาร์ เพลง : หาที่ไหนช่วยบอกเถอะ ศิลปิน : เอิร์น เดอะสตาร์ อัลบั้ม : ชุดที่ 5
Read More

ไม่ใช่ไม่รักแต่ยังไม่อยากเป็นแฟน – เอิร์น เดอะสตาร์

ฟังเพลงใหม่ล่าสุดฮิตๆ เนื้อเพลง MV เพลง ไม่ใช่ไม่รักแต่ยังไม่อยากเป็นแฟน – เอิร์น เดอะสตาร์ เพลง : ไม่ใช่ไม่รักแต่ยังไม่อยากเป็นแฟน ศิลปิน : เอิร์น เดอะสตาร์ อัลบั้ม : ชุดที่ 5
Read More

ไม่มีใครแทนใครได้พอดี – เอิร์น เดอะสตาร์

ฟังเพลงใหม่ล่าสุดฮิตๆ เนื้อเพลง MV เพลง ไม่มีใครแทนใครได้พอดี – เอิร์น เดอะสตาร์ เพลง : ไม่มีใครแทนใครได้พอดี ศิลปิน : เอิร์น เดอะสตาร์ อัลบั้ม : ชุดที่ 5
Read More

อยู่ก็เจ็บจบก็เหงา – เอิร์น เดอะสตาร์

ฟังเพลงใหม่ล่าสุดฮิตๆ เนื้อเพลง MV เพลง อยู่ก็เจ็บจบก็เหงา – เอิร์น เดอะสตาร์ เพลง : อยู่ก็เจ็บจบก็เหงา ศิลปิน : เอิร์น สุรัตน์ติกานต์ อัลบั้ม : ชุดที่ 5
Read More

อยากให้ใครมารัก – เอิร์น เดอะสตาร์

ฟังเพลงใหม่ล่าสุดฮิตๆ เนื้อเพลง MV เพลง อยากให้ใครมารัก – เอิร์น เดอะสตาร์ เพลง : อยากให้ใครมารัก ศิลปิน : เอิร์น เดอะสตาร์ อัลบั้ม : ชุดที่ 5
Read More